ukrajina.png, 29kB


Lidé by měli vědět o přírodě.. ne příroda o lidech                 Hana a Petr Tipplovi                 Příroda je proti nám ve výhodě, může existovat bez nás

Všechny včelí produkty vznikají koordinovanou činností včelstva jako jednotného pospolitého celku, jehož jedinci žijí vyspělým sociálním způsobem života. ....
Včelí produkty
Kačležský rybník byl založen v roce 1544. Poslední úpravy prováděl Jakub Krčín těsně před tím, než se pustil do výstavby Rožmberka.

Zde roku 1359 rozprostírala se vodní bažina řečená Hostice, hranice to Čech, Moravy a Vitorazska před rokem 1179. Jméno té vody se zachovalo v názvech vesnic.....
Kačležský rybník
Včela medonosná je sociálně žijící blanokřídlý hmyz užitečný opylováním a snůškou medu. Byl to Švéd Linné, který do různorodé mozaiky živočichů zařadil systematicky i včelu medonosnou a dal jí latinské mezinárodní pojmenování - Apis mellifera L. (v doslovném překladu včela med nosící; L. je pak zkratkou jména Linné).
Včela medonosná
Bylo by jen iluzorní představou domnívat se, že na nevelkém území jihovýchodních Čech, na samém rozhraní tří historických zemí Čech, Moravy a Rakous najdeme kus nefalšované zaoceánské země. Právě tak jako Česká Sibiř na Táborsku, či Českosaské Švýcarsko v severních Čechách, je svými osobitými přírodními podmínkami cizokrajnému vzoru na hony vzdáleno. ....
Česká Kanada